Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

CEO's over energietransitie
Strategie Summit Energie & Utilities vroeg CEO's naar hun mening over de uitvoering van de energietransitie.
Energieprestatienorm aangepast
Bij het NEN is een nieuwe versie verschenen van de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’.
Duurzaamheidstaxatiemodel voor kantoren in aantocht
Samen met tien grote Nederlandse taxatiekantoren werkt ING Real Estate aan een model om de duurzaamheid van kantoorgebouwen te taxeren. Het ‘Duurzaamheidstaxatiemodel’ moet de standaard worden in het eenduidig, transparant en consistent waarderen van de duurzaamheid van kantoor-vastgoed.
BENG-eisen definitief
Afgelopen dinsdag (11 juli jl.) heeft minister Ollongren de Tweede Kamer per brief in kennis gesteld van de definitieve BENG-eisen. Vergeleken met de concept-eisen van het najaar 2018 is een verdere differentiatie en aanscherping doorgevoerd. De definitieve grenswaarden worden per 1 juli volgend jaar van kracht.
Impuls klimaatvriendelijker inkopen loont
Klimaatvriendelijker inkopen bespaart op CO2-uitstoot, zo blijkt uit een RIVM-effectmeting.
Op weg naar onafhankelijkheid van kritische materialen
In het kader van klimaatverandering verdienen ‘kritische materialen’ meer aandacht, vindt materiaalkundige Sven Erik Offerman.
Cruciale rol voor IFD in NTA Beweegbare Bruggen
Het industrieel, flexibel en demontabel uitvoeren van verbindingen vormt een basiscomponent van de NTA 8086: ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’.
Energietransitie brengt verdubbeling wereldwijde stroomvraag
Dat blijkt uit een recente analyse van ING Economisch Bureau.
Zonnepanelen op dertien Amsterdamse metrostations
Dit jaar gaat de gemeente Amsterdam samen met Vervoerregio Amsterdam en GVB de daken van dertien metrostations voorzien van zonnepanelen.

Nieuws

Uitvoering energietransitie: CEO's geven hun mening

Vrijdag 28 juni is (zoals bekend) het Klimaatakkoord gepresenteerd. Voor Strategie Summit Energie & Utilities is daarmee de tijd rijp om bestuurders en managers bij onder meer energiemaatschappijen, industriële bedrijven en netwerkorganisaties vragen te stellen over de uitvoering van de doelen en afspraken aangaande de energietransitie in Nederland.

Strategie Summit Energie & Utilities is de organisatie achter de gelijknamige, jaarlijkse bijeenkomsten op landgoed Duin & Kruidberg, waarbij leidinggevenden en opiniemakers van bedrijven en overheden zich een dag lang buigen over actuele, nationale uitdagingen. Van de ruim 350 deelnemers over de afgelopen tien jaar hebben 60 meegewerkt aan het energietransitie-onderzoek. Daarmee zijn de onderzoeksuitkomsten weliswaar niet representatief, erkent Strategie Summit, maar de visies en adviezen van de ondervraagde koplopers zijn niettemin wetenswaardig.

De betrokkenheid van de ondervraagden bij de energietransitie blijkt groot, óók omdat het onderwerp van invloed is op beleid en strategie van de onderneming. De meerderheid van de respondenten voert een actief energiebeleid, uitmondend in energiebesparing en -efficiency, duurzame energieopwekking, CO2-reductie, circulariteit en procesoptimalisatie. Over de resultaten van deze eigen inspanningen is ruim de helft van de ondervraagden tevreden.

Als bij vele corporate activiteiten is ook bij de energietransitie de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijk punt van aandacht én zorg. Bij de helft van de respondenten zijn er openstaande vacatures die naar verwachting alleen maar in aantal toenemen. Zorgen zijn er ook over het beleid van de overheid. Een standvastig overheidsbeleid is gewenst, met meer ruimte en financiële ondersteuning van innovatie.

De grote meerderheid van de leidinggevenden ziet innovatie als cruciaal voor de energietransitie, voor zowel de continuïteit als de winstgevendheid van de onderneming. Veel wordt verwacht van warmtenetten, intelligente elektriciteitsnetten met opslagfaciliteit en elektrificatie van industriële processen.

  • Het onderzoeksrapport 'Realisatie van de energietransitie' kunt u hier lezen en downloaden.
  • Foto: Waterstof als energiedrager, ook daarvan hebben de ondervraagde ondernemers hoge verwachtingen. Waterstof is om te zetten in elektriciteit via elektrolyse (groene waterstof). Hierbij komt geen CO2 vrij. (Waterstof is eveneens te maken door omvorming van fossiele brandstoffen (grijze waterstof). Maar dat is minder aanbevolen, omdat daarbij wel CO2-emissies ontstaan). Een pleidooi voor waterstof als energiedrager – naast energie uit zon en wind – is te vinden op Change Your Business.nl


CEO's over energietransitie
Strategie Summit Energie & Utilities vroeg CEO's naar hun mening over de uitvoering van de energietransitie.
Energieprestatienorm aangepast
Bij het NEN is een nieuwe versie verschenen van de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’.
Duurzaamheidstaxatiemodel voor kantoren in aantocht
Samen met tien grote Nederlandse taxatiekantoren werkt ING Real Estate aan een model om de duurzaamheid van kantoorgebouwen te taxeren. Het ‘Duurzaamheidstaxatiemodel’ moet de standaard worden in het eenduidig, transparant en consistent waarderen van de duurzaamheid van kantoor-vastgoed.
BENG-eisen definitief
Afgelopen dinsdag (11 juli jl.) heeft minister Ollongren de Tweede Kamer per brief in kennis gesteld van de definitieve BENG-eisen. Vergeleken met de concept-eisen van het najaar 2018 is een verdere differentiatie en aanscherping doorgevoerd. De definitieve grenswaarden worden per 1 juli volgend jaar van kracht.
Impuls klimaatvriendelijker inkopen loont
Klimaatvriendelijker inkopen bespaart op CO2-uitstoot, zo blijkt uit een RIVM-effectmeting.
Op weg naar onafhankelijkheid van kritische materialen
In het kader van klimaatverandering verdienen ‘kritische materialen’ meer aandacht, vindt materiaalkundige Sven Erik Offerman.
Cruciale rol voor IFD in NTA Beweegbare Bruggen
Het industrieel, flexibel en demontabel uitvoeren van verbindingen vormt een basiscomponent van de NTA 8086: ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’.
Energietransitie brengt verdubbeling wereldwijde stroomvraag
Dat blijkt uit een recente analyse van ING Economisch Bureau.
Zonnepanelen op dertien Amsterdamse metrostations
Dit jaar gaat de gemeente Amsterdam samen met Vervoerregio Amsterdam en GVB de daken van dertien metrostations voorzien van zonnepanelen.
Pagina 1 van 1