Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

CEO's over energietransitie
Strategie Summit Energie & Utilities vroeg CEO's naar hun mening over de uitvoering van de energietransitie.
Energieprestatienorm aangepast
Bij het NEN is een nieuwe versie verschenen van de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’.
Duurzaamheidstaxatiemodel voor kantoren in aantocht
Samen met tien grote Nederlandse taxatiekantoren werkt ING Real Estate aan een model om de duurzaamheid van kantoorgebouwen te taxeren. Het ‘Duurzaamheidstaxatiemodel’ moet de standaard worden in het eenduidig, transparant en consistent waarderen van de duurzaamheid van kantoor-vastgoed.
BENG-eisen definitief
Afgelopen dinsdag (11 juli jl.) heeft minister Ollongren de Tweede Kamer per brief in kennis gesteld van de definitieve BENG-eisen. Vergeleken met de concept-eisen van het najaar 2018 is een verdere differentiatie en aanscherping doorgevoerd. De definitieve grenswaarden worden per 1 juli volgend jaar van kracht.
Impuls klimaatvriendelijker inkopen loont
Klimaatvriendelijker inkopen bespaart op CO2-uitstoot, zo blijkt uit een RIVM-effectmeting.
Op weg naar onafhankelijkheid van kritische materialen
In het kader van klimaatverandering verdienen ‘kritische materialen’ meer aandacht, vindt materiaalkundige Sven Erik Offerman.
Cruciale rol voor IFD in NTA Beweegbare Bruggen
Het industrieel, flexibel en demontabel uitvoeren van verbindingen vormt een basiscomponent van de NTA 8086: ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’.
Energietransitie brengt verdubbeling wereldwijde stroomvraag
Dat blijkt uit een recente analyse van ING Economisch Bureau.
Zonnepanelen op dertien Amsterdamse metrostations
Dit jaar gaat de gemeente Amsterdam samen met Vervoerregio Amsterdam en GVB de daken van dertien metrostations voorzien van zonnepanelen.

Nieuws

ING: ‘Energietransitie brengt verdubbeling wereldwijde stroomvraag’

10 mei 2019

Bij de transitie naar een economie met een lage CO2-uitstoot wordt de vraag naar elektriciteit in de wereld ruim twee keer zo groot. Dat blijkt uit een recente analyse van ING Economisch Bureau. Vorig jaar gebruikte de wereld zo’n 27.000 Terawattuur (TWh) aan stroom. Met de groei van de economie én de opkomst van onder meer elektrische auto’s, trucks en schepen neemt het gebruik naar verwachting toe tot circa 57.000 TWh in 2050.

De markt voor wind en zonne-energie groeit sterk, constateren de bankeconomen. Een totaal van 13 biljoen US dollar aan investeringen wereldwijd zal tot 2050 moeten zorgen voor duurzame productie van stroom. De CO2-emissie is dan in 2050 met bijna tweederde gedaald, vergeleken met nu. ‘De wereldwijde elektriciteitsmix leunt nu voor twee derde op fossiele brandstoffen. In 2050 kan dat omgekeerd zijn naar een aandeel van twee derde voor stroom uit zon- en windenergie.’, stelt Gerben Hieminga, Sectoreconoom Energie bij ING: ‘De elektriciteitsmix wordt daardoor minder afhankelijk van de mondiale energiemarkten met haar sterke fluctuaties in olie-, kolen- en gasprijzen.’


Wereldwijde vraag naar elektriciteit in 2018 (linkerkolom) en 2050, verdeeld naar de sectoren transport, vastgoed en industrie. (bron: ING Economics Department).

Volgens ING bedragen de investeringen in het duurzaam opwekken van stroom via wind en zon op dit moment zo’n 200 miljard dollar op jaarbasis. Wind en zon voorzien momenteel in 8% van de stroombehoefte. De mondiale stroomvraag gaat echter fors toenemen bij de overgang naar een economie met een lage CO2-footprint. Vervoermiddelen gaan over van olie op elektriciteit. De warmtevraag van industrie en gebouwen kan worden beantwoord door elektriciteit in plaats van gas. Bovendien wordt waterstof steeds meer gezien als bouwsteen van het toekomstige energiesysteem. Voor de ‘groene’ productie hiervan is ook weer stroom uit wind en zon benodigd.

Om de CO2-uitstoot te laten dalen met 64% tot 2050 en daarmee op een niveau te komen dat vergelijkbaar is met de beoogde 2 graden reductie uit het Akkoord van Parijs, dient het aandeel wind- en zonne-energie te groeien van 8% nu tot 66% in 2050. Hiervoor is over de gehele periode tot 2050 in totaal 13 biljoen dollar wereldwijd nodig. Vanaf 2036 zullen deze investeringen hoger zijn dan de huidige mondiale investeringen in olie en gas.


Wereldwijde vraag van elektriciteit in 2018 en 2050, verdeeld naar ‘grondstof’ voor de productie: wind, zon, fossiele brandstoffen en overig. Gezamenlijk voorzien wind en zon in 2050 voor tweederde deel (66%) in de stroombehoefte.

De sterke groei in wind- en zonne-energie biedt Europese en daarmee ook Nederlandse bedrijven veel kansen, meent het Economisch Bureau. Vooral innovatieve bedrijven kunnen profiteren. Niet zozeer bij de productie van zonnepanelen, die vrijwel geheel naar China is verplaatst, maar wel in de ontwikkeling van technologie. Zo wordt bijvoorbeeld technologie van TNO/ECN al decennia lang wereldwijd toegepast in silicium zonnepanelen. Momenteel ontwikkelt deze combinatie samen met andere Nederlandse bedrijven de technologie om zonnecellen aan twee zijden te belichten. En Europese bedrijven werken momenteel aan de ontwikkeling van nieuwe windturbines waarvoor veel minder zeldzame aardmetalen nodig zijn en die een hoger rendement hebben.

Dat bedrijven profiteren van de groei, is niet vanzelfsprekend. Overheden over de gehele wereld zullen moeten investeren in het verzwaren en slimmer maken van het elektriciteitsnet om de toenemende hoeveelheden stroom uit zonne- en windenergie in te passen, vindt ING. Daarnaast zijn zonne- en windenergie op termijn goedkoper dan stroom uit fossiele bronnen waardoor de stroomprijs naar verwachting daalt. Ook wordt de stroomprijs afhankelijker van het weer en zal daardoor meer gaan fluctueren.CEO's over energietransitie
Strategie Summit Energie & Utilities vroeg CEO's naar hun mening over de uitvoering van de energietransitie.
Energieprestatienorm aangepast
Bij het NEN is een nieuwe versie verschenen van de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’.
Duurzaamheidstaxatiemodel voor kantoren in aantocht
Samen met tien grote Nederlandse taxatiekantoren werkt ING Real Estate aan een model om de duurzaamheid van kantoorgebouwen te taxeren. Het ‘Duurzaamheidstaxatiemodel’ moet de standaard worden in het eenduidig, transparant en consistent waarderen van de duurzaamheid van kantoor-vastgoed.
BENG-eisen definitief
Afgelopen dinsdag (11 juli jl.) heeft minister Ollongren de Tweede Kamer per brief in kennis gesteld van de definitieve BENG-eisen. Vergeleken met de concept-eisen van het najaar 2018 is een verdere differentiatie en aanscherping doorgevoerd. De definitieve grenswaarden worden per 1 juli volgend jaar van kracht.
Impuls klimaatvriendelijker inkopen loont
Klimaatvriendelijker inkopen bespaart op CO2-uitstoot, zo blijkt uit een RIVM-effectmeting.
Op weg naar onafhankelijkheid van kritische materialen
In het kader van klimaatverandering verdienen ‘kritische materialen’ meer aandacht, vindt materiaalkundige Sven Erik Offerman.
Cruciale rol voor IFD in NTA Beweegbare Bruggen
Het industrieel, flexibel en demontabel uitvoeren van verbindingen vormt een basiscomponent van de NTA 8086: ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’.
Zonnepanelen op dertien Amsterdamse metrostations
Dit jaar gaat de gemeente Amsterdam samen met Vervoerregio Amsterdam en GVB de daken van dertien metrostations voorzien van zonnepanelen.
Pagina 1 van 1