Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

CEO's over energietransitie
Strategie Summit Energie & Utilities vroeg CEO's naar hun mening over de uitvoering van de energietransitie.
Energieprestatienorm aangepast
Bij het NEN is een nieuwe versie verschenen van de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’.
Duurzaamheidstaxatiemodel voor kantoren in aantocht
Samen met tien grote Nederlandse taxatiekantoren werkt ING Real Estate aan een model om de duurzaamheid van kantoorgebouwen te taxeren. Het ‘Duurzaamheidstaxatiemodel’ moet de standaard worden in het eenduidig, transparant en consistent waarderen van de duurzaamheid van kantoor-vastgoed.
BENG-eisen definitief
Afgelopen dinsdag (11 juli jl.) heeft minister Ollongren de Tweede Kamer per brief in kennis gesteld van de definitieve BENG-eisen. Vergeleken met de concept-eisen van het najaar 2018 is een verdere differentiatie en aanscherping doorgevoerd. De definitieve grenswaarden worden per 1 juli volgend jaar van kracht.
Impuls klimaatvriendelijker inkopen loont
Klimaatvriendelijker inkopen bespaart op CO2-uitstoot, zo blijkt uit een RIVM-effectmeting.
Op weg naar onafhankelijkheid van kritische materialen
In het kader van klimaatverandering verdienen ‘kritische materialen’ meer aandacht, vindt materiaalkundige Sven Erik Offerman.
Cruciale rol voor IFD in NTA Beweegbare Bruggen
Het industrieel, flexibel en demontabel uitvoeren van verbindingen vormt een basiscomponent van de NTA 8086: ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’.
Energietransitie brengt verdubbeling wereldwijde stroomvraag
Dat blijkt uit een recente analyse van ING Economisch Bureau.
Zonnepanelen op dertien Amsterdamse metrostations
Dit jaar gaat de gemeente Amsterdam samen met Vervoerregio Amsterdam en GVB de daken van dertien metrostations voorzien van zonnepanelen.

Nieuws

Energieprestatienorm aangepast

12 juli 2019

Bij het NEN is een nieuwe versie verschenen van de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’. De uitgave vervangt de eerdere editie van de Nederlands Technische Afspraak, van februari 2019. De NTA werd in november 2018 geïntroduceerd.

De afgelopen maanden is de norm onderworpen aan verschillende studies en aan ‘gebruikstests’ door marktpartijen, waaronder softwareleveranciers. Op grond van de bevindingen is de NTA vereenvoudigd dan wel nader uitgewerkt op onderdelen van onderwerpen als leidingisolatie, leidinglengtes, spuiventilatie en zonwering. De norm luistert nu naar de naam NTA 8800:06-2019.

NTA 8800 biedt de methode om de energieprestatie van een gebouw te berekenen. De methode is onder meer in te zetten om na te gaan of het gebouw voldoet aan de BENG-eisen volgens de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD). Daarnaast is de methode ook bruikbaar voor het duiden van de energieprestatie voor het toekennen van een energielabel.

De NTA is van toepassing op woningbouw en utiliteitsbouw en dan zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De nieuwe methode vervangt de bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw: NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. In navolging van de nieuwe Europese normen en richtlijnen, waaronder de EPBD, werkt de methode niet meer met EPC- en EI-indicatoren. De energiebehoefte en het primaire fossiele energiegebruik worden berekend in kWh/m2 gebruiksoppervlak. Het gebruik van hernieuwbare energie wordt uitgedrukt in een percentage.

De bepalingsmethode is in opdracht van het ministerie van BZK en onder regie van het NEN ontwikkeld door de Programmaraad. In dit gremium zijn de energie-, installatie- en bouwsector vertegenwoordigd via Aedes vereniging van woningcorporaties, BNA, Bouwend Nederland, Energie-Nederland, FME-CWM, IVBN, KvINL, NVDE, NVTB, Neprom, NLingenieurs, Stichting VACpunt Wonen, Uneto-VNI, VNG en Woonbond.CEO's over energietransitie
Strategie Summit Energie & Utilities vroeg CEO's naar hun mening over de uitvoering van de energietransitie.
Duurzaamheidstaxatiemodel voor kantoren in aantocht
Samen met tien grote Nederlandse taxatiekantoren werkt ING Real Estate aan een model om de duurzaamheid van kantoorgebouwen te taxeren. Het ‘Duurzaamheidstaxatiemodel’ moet de standaard worden in het eenduidig, transparant en consistent waarderen van de duurzaamheid van kantoor-vastgoed.
BENG-eisen definitief
Afgelopen dinsdag (11 juli jl.) heeft minister Ollongren de Tweede Kamer per brief in kennis gesteld van de definitieve BENG-eisen. Vergeleken met de concept-eisen van het najaar 2018 is een verdere differentiatie en aanscherping doorgevoerd. De definitieve grenswaarden worden per 1 juli volgend jaar van kracht.
Impuls klimaatvriendelijker inkopen loont
Klimaatvriendelijker inkopen bespaart op CO2-uitstoot, zo blijkt uit een RIVM-effectmeting.
Op weg naar onafhankelijkheid van kritische materialen
In het kader van klimaatverandering verdienen ‘kritische materialen’ meer aandacht, vindt materiaalkundige Sven Erik Offerman.
Cruciale rol voor IFD in NTA Beweegbare Bruggen
Het industrieel, flexibel en demontabel uitvoeren van verbindingen vormt een basiscomponent van de NTA 8086: ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’.
Energietransitie brengt verdubbeling wereldwijde stroomvraag
Dat blijkt uit een recente analyse van ING Economisch Bureau.
Zonnepanelen op dertien Amsterdamse metrostations
Dit jaar gaat de gemeente Amsterdam samen met Vervoerregio Amsterdam en GVB de daken van dertien metrostations voorzien van zonnepanelen.
Pagina 1 van 1